Sikrer kontrakt for Capesize-skip

Får rate på 15.000 dollar per dag.

Tørrbulkrederiet Diana Shipping som er notert på New York Stock Exchange har inngått en time charter-avtale med Cargill International for det 2015-bygde Capesize-skipet m/v New Orleans, opplyses det i en børsmelding.Raten er på 15.000 dollar per dag, minus 4,75 prosent til skipsmegleren som ordnet avtalen. Til sammenligning ligger spotratene for Capesize-skip nå på rundt 5.900 dollar dagen.Kontrakten har en varighet på 16-19 måneder, og vil generere en bruttoinntekt på om lag 6,98 millioner dollar i minimumsperioden, opplyses det.