Skipskontrakter verdt 660 mill. i vasken

Kontrakter for to nye småskala LNG skip bestilt av Avenir LNG er kansellert fordi "visse betingelser for kontraktene ikke er blitt møtt".

Stolt-Nielsen, Golar LNG og Höegh LNG gikk i fjor høst sammen om en ny shippingsatsing; Avenir LNG - som skal operere i markedet for småskala LNG-frakt. Tilsammen forpliktet trioen seg til investeringer på 182 millioner dollar. I den forbindelse ble det hentet inn 110 millioner dollar, gjennom en rettet emisjon. Nettoprovenyet skulle gå til delvis finansiering av fire LNG-skip med kapasitet til 7.500cbm og to med kapasitet til 20,000cbm - alle under bygging i Kina - samt til 80 prosent eierskap av en LNG-terminal og distribueringsfasilitet under utvikling på Sardinia.Innledningsvis var det Stolt-Nielsen Gas, nå et datterselskap av Avenir LNG, som i 2017 bestilte to 7.500cbm LNG-skip ved Keppel Singmarine. Kontrakten inkluderte tre opsjoner. Den første forble ubenyttet, mens de to siste ble erklært i oktober i fjor.Verdien av disse to kontraktene ble oppgitt til totalt rundt 105 millioner Singapore dollar, tilsvarende 660 millioner kroner. Levering var planlagt til henholdsvis fjerde kvartal 2020 og første kvartal 2021.Det blir det imidlertid ikke noe av. Ifølge en melding fra Keppel fredag blir disse kontraktene kansellert ettersom visse betingelser for kontraktene ikke er møtt. "Keppel Singmarine og Stolt-Nielsen Gas har gjensidig blitt enige om å la kontraktene bortfalle som følge av kommersielle vurderinger, men vil fortsette å utforske fremtidige muligheter sammen", heter det. Når det gjelder de to første skipene som ble bestilt har, Avenir betalt avdrag på totalt 15,5 millioner dollar, ifølge Stolt-Nielsens rapporten for første kvartal. Levering er ventet i sent 2019 og tidlig 2021. Total kostnad for skipene ble oppgitt til 80 millioner dollar, tilsvarende 680 millioner kroner. Skipene på 20.000 cbm bygges ved Sinopacific Offshore Engineering med ventet levering i 2021. Knyttet til disse to skipene er det betalt avdrag på 11,2 millioner dollar, mens 135,3 millioner dollar gjenstår. I kvartalspresentasjonen ble det opplyst at Avenir LNG vurderer en rettet emisjon på 72 millioner dollar.Stolt-Nielsen eier 45 prosent av Avenir LNG, mens Golar LNG og Höegh LNG eier 22,5 prosent hver. I OTC-markedet er rederiet priset til 1,65 milliarder kroner basert på seneste omsatte kurs.