Skjeggkreseier til Protector

Dom ble avsagt 9. april.

Dom i Protectors første Lagmannsrettssak omhandlende skjeggkre ble avsagt 9. april 2019, ifølge en børsmelding fra Protector onsdag. Et sentralt tema i saken har vært hvorvidt det på grunn av skjeggkre kan kreves kompensert verdiforringelse av eiendommen.Protector får i denne dommen medhold i at skjeggkre ikke gir grunnlag for verdiminus, ifølge meldingen.- Vårt syn på våre skjeggkrereserver er endret i positiv retning og vi vil realisere reservegevinster i første kvartal i tråd med vårt «good scenario», 52 millioner kroner, kommunisert ved fremleggelse av resultatet for tredje kvartal 2018, heter det.Dommen er ikke rettskraftig. Ytterligere informasjon vil bli gitt 26. april i forbindelse med fremleggelsen av selskapets resultat for første kvartal, opplyses det.Protector-aksjen reagerer med å stige 3,36 prosent til 58,40 kroner på Oslo Børs.