Sluttet på dagen - tjente 19,46 millioner

Baard Schumann måtte gå på dagen i fjor sommer. Han gikk langt fra tomhendt ut døren, etter jobben som sjef for Selvaag Bolig.

I juni i fjor måtte Baard Schumann plutselig gå på dagen fra stillingen som administrerende direktør i Selvaag Bolig. Han fikk med seg over ti millioner kroner i etterlønn.Tirsdag viser selskapets årsrapport at Schumann totalt fikk 19,46 millioner kroner i godtgjørelse og etterlønn.Lønnen beløp seg til 3,88 millioner kroner, mens bonus endte på 6,39 millioner kroner. Under aksjekjøpsprogram står det oppført 4,88 millioner kroner, mens 4,25 millioner kroner står oppført under «annet».66.000 kroner er notert under « pensjon».Les også: Fikk over ti mill. i etterlønnOlav Hindahl Selvaag har fungert som administrerende direktør fra juni 2018 og vil fungere frem til ny administrerende direktør begynner i mai 2019.Selvaag selv ble lønnet for jobben fra juni i fjor med en godtgjørelse på 1,93 millioner kroner.ResultatKonsernets resultat etter skatt ble 566,84 millioner kroner i 2018, mot 401,15 millioner kroner året før.Driftsresultatet for fjoråret ble 750,48 millioner kroner, mot 543,65 millioner kroner i 2017.Konsernets samlede driftsinntekter for 2018 var 3.342,08 millioner kroner, mot 3.228,83 millioner kroner året før. Økningen fra 2017 til 2018 skyldes hovedsakelig flere overleverte enheter.Utbytte2,00 kroner per aksje ble utbetalt som utbytte for 1. halvår i august 2018 og utgjorde 184,9 millioner kroner. Styret foreslår ifølge årsrapporten et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2. halvår 2018, tilsvarende 234,4 millioner kroner.«Det totale utbyttet for 2018 vil da bli 4,50 kroner per aksje. Det tilsvarer 73 prosent av resultatet etter skatt og utgjør 419,3 millioner kroner», heter det i rapporten.