Smell for Lufthansa

Fikk lide under høye drivstoffpriser.

Det tyske flyselskapet Lufthansa melder om et justert driftsresultat for 1. kvartal 2019 på  minus 336 millioner euro, mot 52 millioner euro samme periode i fjor.Flyselskapets inntekter beløp seg i 1. kvartal til 7,9 milliarder euro, en økning på tre prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før.Stigende drivstoffpriser sto blant annet for 202 millioner euro i negativt ebit-bidrag. Samtidig har overkapasitet i Europa generelt presset billettprisene lavere.Utsiktene for året 2019 forblir uendret, heter det.Les mer her.