Sørlandsbanker vil slå seg sammen

Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank har innledet fusjonsforhandlinger.

Foto: Fyr på sørlandet av JOHAN WILDHAGEN/VisitNorway.com
Børs

I en børsmelding tirsdag går det frem at styrene i Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank har besluttet å innlede forhandlinger om en sammenslåing.- Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet og evne til å bidra til den videre utviklingen av Listerregionen, heter det i børsmeldingen.Begge bankene oppgis å ha sterke markedsposisjoner i sine respektive lokalsamfunn, og en forutstning for fusjonen er at disse posisjonene videreføres og forsterkes ytterligere.- Bakgrunnen for drøftelsene om en fusjon av de to sparebankene, er et ønske om å være i førersetet i møtet med en stadig mer krevende fremtid. Bankene ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer, og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette ansees som viktig for fortsatt å kunne opprettholde konkurransekraft samt fortsatt bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn, skriver de i den felles børsmeldingen.Lister SparebankDersom sammenslåingen gjennomføres vil banken ha en forretningskapital på rundt 11,597 milliarder kroner og 56 ansatte. Det betyr ingen oppsigelser.Kvinesdal SpareBank hadde ved utgangen av fjoråret en egenapital på om lag 313,2 millioner kroner, mens Flekkefjord-banken hadde 781,8 millioner kroner i egenkapital.Den sammenslåtte banken, som skal hete Lister SpareBank, vil få en konsolidert ren kjernekapitaldekning på 18,2 prosent, en kjernekapitaldekning på 19,3 prosent og en kapitaldekning på 20,3 prosent.Flekkefjord Sparebanks toppsjef, Jan Kåre Eie, er foreslått som adm.dir. i den sammenslåtte banken. Ved første gangs valg foreslås det at styrets leder blir utpekt av Kvinesdal Sparebank og at generalforsamlingens leder utpekes av Flekkefjord Sparebank.Fusjonsforslaget skal behandels på bankenes respektive generalforsamlinger i andre halvår 2019.

kvinesdal sparebank
flekkefjord sparebank
sørlandet
sparebanker
fusjon
Nyheter
Børs