- Solon Eiendom skal være et vekstselskap

Styreleder Simen Thorsen har store ambisjoner for Solon Eiendom. Målet er å levere 700 ferdigstilte enheter hvert eneste år. Tomtebanken skal dobles.

Børs

- Når vi nå har lagt strategien for fremtiden, har vi tatt utgangspunkt i det som så langt har vært selskapets viktigste kjennetegn. Solon Eiendom skal være et vekstselskap, fastslår Simen Thorsen, styreleder og storeier i Solon Eiendom.Det hurtigvoksende eiendomsselskapet avholdt torsdag kapitalmarkedsdag for å legge frem sitt markedssyn og planer for de kommende årene.Nøkkelordet er vekst. Lønnsom sådan.Siden oppstarten som en nisjeaktør i 2009 med én ansatt og 15 solgte enheter, har veksten vært formidabel. I fjor hadde selskapet 21 ansatte, og solgte 310 boliger til en totalverdi av to milliarder kroner. Ved årsskiftet var rundt 470 boliger under oppføring.Nå har selskapet, under ledelse av den nytilsatte konsernsjefen Stig L. Bech, etablert strategiske mål i sin femårsplan for antall enheter ferdigstilt (Solon Eiendoms andel) pr. år, samt antall enheter i tomtebanken, ifølge en presentasjon fra kapitalmarkedsdagen.Målet er å ferdigstille 700 enheter pr. år, samt doble tomtebanken fra om lag 4.900 enheter til 10.000 enheter for å understøtte vekststrategien.I presentasjonen opplyses det at, basert på selskapets ferdigstillelsesplan som tar utgangspunkt i eksisterende prosjekter, skal selskapet vokse fra om lag 170 enheter ferdigstilt i 2019 til 580 ferdigstillelser i 2023.- Vår vekststrategi tar utgangspunkt i de sterke demografiske driverne vi har observert de siste årene, samtidig som vi har et konsept som kundene er fornøyde med og som selger godt. Vi har en dyktig og kompetent organisasjon og et etablert merkenavn som utgjør et sterkt utgangspunkt når vi går løs på neste fase i Solon Eiendoms utvikling, sier Bech i en kommentar.Thorsen understreker at vekstambisjonene ikke skal gå på bekostning av hverken aksjonærverdier eller kvalitet.- Vi skal fortsette å bygge det vi mener er den foretrukne boligen, vi skal være børsnoterte og levere solid avkastning til våre aksjonærer, samtidig som vi er fleksible med tanke på finansiering, sier han.Mesteparten av finansieringen av kommende investeringer skal skje med banklån, men ifølge presentasjonen påpekes det at det også er tilgang på egenkapitalmarkedet og obligasjonsmarkedet.Videre har selskapet etablert Solon Utvikling som skal kjøpe opp større næringstomter, som på sikt kan omreguleres til boligprosjekter.Det opplyses at det tas sikte på ansette en egen daglig leder og et mindre team til dette selskapet i løpet av 2019.Samarbeidsprosjekter som partnerskapet Solare AS, inngått med Aspelin Ramm i forbindelse med budet på NRK-tomten, skal også bidra til veksten.Dette partnerskapet ser også etter flere egnede tomter.

solon
solon eiendom
simen thorsen
stig bech
eiendom
eiendomsmarkedet
nybygg
tomter
eiendommer
Nyheter
Børs