Solstad-selskap slutter å betale renter

Alle kreditorene utenom én har gått med på å utsette rentebetalinger frem til sommeren.

Etter lengre tids forhandlinger og utallige utsettelser av rente- og avdragsbetalinger, kom det juli i fjor i stand en avtale med kreditorene til Solstad Offshores datterselskap Solship Invest 3 AS om en finansiell restrukturering.En del av restruktureringen for Solship Invest og dets datterselskaper - tidligere Deep Sea Supply -  innebar midlertidige utsettelser av rente-, avdrag- og «bareboat»-utbetalinger på totalt 48 millioner dollar, tilsvarende 393 millioner kroner, til 31. desember 2019.Ifølge en melding fredag er ytterligere tiltak iverksatt. - For å preservere ytterligere likviditet har Solship Invest 3 besluttet å også suspendere betalinger av renter på viss finansielle gjeld inntil 20. juni 2019, skriver rederiet i børsmeldingen.Det opplyses at alle kreditorene har godkjent suspenderingen. Utenom en minoritetskreditor til et av datterselskapene til Solship Invest 3Også betalingene til denne kreditorene har imidlertid blitt suspendert, ifølge meldingen.- Til tross for det ovennevnte, forblir majoriteten av kreditorene til både Solship Invest 3 og andre delermav Solstad Offshore-konsernet støttende til gruppens restruktureringstiltak, heter det.De samtykkende kreditorene har bekreftet at det er med på en suspendering frem til 20. juni.