Songa Bulk fusjonerer

Songa Bulk fusjonerer og foreslår å bytte navn.

Songa Bulk, hvor Arne Blystad er storaksjonær og styreformann, og Axxis Geo Solutions (AGS) har i dag inngått en avtale om fusjon, opplyses det i en børsmelding.I henhold til avtalen vil AGS fusjoneres inn i Songa Bulk, som dermed vil overta førstnevntes eiendeler, rettigheter og forpliktelser mot utstedelse av aksjer i Songa Bulk til AGS eksisterende aksjonærer.Ifølge meldingen er nøkkeltallene i fusjonen basert på en verdsettelse av Songa Bulk på 17,93 millioner kroner, tilsvarende en kurs per aksje på 0,5 kroner. Verdien på AGS er satt til 514,82 millioner kroner, tilsvarende en aksjekurs på 0,7 kroner.AGS-aksjonærene vil motta 1,4 Songa Bulk-aksjer per aksje i AGS, noe som betyr at aksjonærene vil fullføring av fusjonen vil motta totalt 1.029.636.885 aksjer, tilsvarende 96,6 prosent av alle utstedte aksjer i Songa Bulk.Songa Bulk foreslår å bytte navn til Axxis Geo Solutions ASA etter fullføring av fusjonen.Les hele meldingen her.