Spectrum tredoblet utbyttet - lover mer de neste årene

- Vi forventer utbyttet vil vokse over de kommende årene, sier styreleder.

- 2018 var nok et år med gradvis friskmelding av multiklient seismikkindustrien, til tross for store fluktuasjoner i oljeprisen og markedsvolatilitet. Spectrum hadde et nyt aktivt år med sterk utvikling i late sales og bygging av seismikkbiblioteket.Det skriver styreleder Pål Stampe i selskapets årsrapport, publisert fredag.  Spectrum fikk et resultat etter skatt i 2018 på 17,2 millioner dollar, sammenlignet med et underskudd på 26,8 millioner dollar året før. Inntektene steg i perioden fra 118,9 til 133,8 millioner dollar. Blant høydepunktene for 2018 skriver Spectrum at selskapet leverte sitt beste år for late sales noensinne, som økte med 68 prosent fra 61 til 103 millioner dollar. - Multikliensalget var bra for de fleste andre seismikkselskaper også, og oljeprisfallet ser ikke ut til å ha påvirket aktivitetsnivået. Dette er bevist ved salget i siste kvartal av 2018 og pågående aktiviteter i 2019, forklarer Stampe. Basert på historien vil kapitalmarkedene, og deretter oljeselskapene, skifte fokus fra kontantstrømmen til å øke reservene og langsiktig produksjon på et visst punkt. Men vi er ikke der ennå, understreker Spectrum. - Oljeselskapene fortsetter å ha et sterkt fokus på «balance sheet», kontanstrøm og uavbrutt utbyttebetaling og på den måten unngå økte kostnader og styring av kapitalutgifter. Så selv om lete- og produksjon og seismikkinvesteringer er under bærekraftige nivå vil vi mest sannsynlig fortsette å se en gradvis fremfor en bratt friskmeldelese på kort sikt, utdyper han. - Spectrum har foreslått å øke utbyttet fra 0,50 kroner til 1,50 kroner per aksje. Utbyttet er ventet å vokse over de kommende årene, forteller Stampe.