Spetalen-selskap selger sine fire siste skip

Bare kontanter igjen i New World Supply.

Børs

New World Supply (NWS), der Standard Drilling eier 34,4 prosent, har fullført salget av sine fire resterende mellomstore PSV-er (platform supply vessels), går det frem av en børsmelding fredag kveld.Transaksjonen - der fullt oppgjør har funnet sted - er gjort med en «velkjent og anerkjent» motpart.De fire skipene - World Diamond, World Peridot, World Pearl og World Opal, har ligget i opplag i Norge siden oktober og november 2016.Transaksjonen er ifølge meldingen gjort på et nivå som gjenspeiler høyere skipsverdier sammenlignet med Standard Drillings bokførte verdier, og er betydelig høyere enn Standard Drillings kostpris for NWS-aksjene.NWS og datterselskaper har nå bare kontanter, og ingen skip.Etter dette eier Standard Drilling fem store, moderne PSV-er 100 prosent. I tillegg har selskapet investert i ni mellomstore PSV-er. Én av disse er på en såkalt bareboat-kontrakt.Hele meldingen her.Spetalen-dominansEn oppdatert aksjonærliste (per mars) på Standard Drillings hjemmesider toppes av Saga Tankers, med sine 18,35 prosent.Øystein Stray Spetalen er største aksjonær i Saga Tankers med 64,94 prosent, og har også 15,59 prosent gjennom AS Ferncliff-eide Allum Holding.Spetalen-selskapet Tycoon Industrier står ellers oppført med 1,04 prosent av Standard Drilling.Arne Fredly er 3. største aksjonær i Standard Drilling, med sine 4,49 prosent gjennom Apollo Asset Limited.Standard Drilling steg 1,1 prosent til 1,345 kroner på Oslo Børs fredag.

standard drilling
øystein stray spetalen
supply
new world supply
saga tankers
ferncliff
arne fredly
Nyheter
Shipping
Børs