Spøker for Deutsche Banks fusjonsplaner

Deutsche Bank kommer lite trolig til å kunngjøre intensjon om fusjon fredag. Oppdatert!

Børs

Fusjonsforhandlinger mellom Deutsche Bank og Commerzbank har ifølge The Wall Street Journal, som viser til kilder med kjennskap til saken, blitt komplisert av spørsmål knyttet til flere ting, skriver TDN Direkt.Det dreier seg om alt fra mangel på investorstøtte, til motstand fra innflytelsesrike fagforeninger. Og 40.000 som fryktet for arbeidsplassene sine da fusjonen så ut til å gå gjennom kan nå puste lettet ut. I hvert fall for en stund.Ifølge kildene har Deutsche Bank ikke intensjon om å kunngjøre intensjon om fusjonen fredag, i forbindelse med at banken legger frem kvartalstall.Se også: Fusjonsplanene i vasken?Oppdatert: Styret i Deutsche Bank har ifølge en melding konkludert med at en sammenslåing med Commerzbank ikke vil skape tilstrekkelig fordeler til å veie opp for risikoen, restruktureringskostnaden og kapitalkrav assosiert med en slik sammenslåing.For 1.kvartal 2019 venter Deutsche Bank å rapportere et resultat før skatt på rundt 290 millioner euro og et nettoresultat på rundt 200 millioner euro. Omsetningen ventes til rundt 6,4 milliarder euro, ifølge TDN Direkt.Banken vil rapportere resultatene fredag.

deutsche bank
fusjon
commerzbank
Nyheter
Børs