Stig Myrseth anbefaler seks aksjer

GEDIMINAS ZILINSKS
Børs

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth fortsetter med samme portefølje som uken før.I løpet av forrige uke klatret porteføljen 2,33 prosent, godt hjulpet av positive bidrag fra BW Offshore og Flex LNG.Magseis Fairfield gjorde det verst med et kursfall på 2,60 prosent.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis

børs
stig myrseth
dovre forvaltning