Stig Myrseth anbefaler seks aksjer

GEDIMINAS ZILINSKS
Børs

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth fortsetter med samme portefølje som uken før.I løpet av forrige uke falt porteføljen 2,01 prosent.Den aksjen i porteføljen som hadde best utvikling i forrige uke var Yara. Verst gikk det med Flex LNG og Magseis Fairfield.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Northern Drilling
  • Akastor
  • BW Offshore
  • Flex LNG
  • Yara
  • Magseis

børs
stig myrseth
dovre forvaltning
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse