Stig Myrseth: Vi står foran en ny revolusjon

Brian Cliff Olguin

Investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning mener kunstig intelligens (AI) har potensial til å transformere verdensøkonomien og finansmarkedene.I den siste ukerapporten forteller han at et av syv større selskaper globalt nå satser aktivt på kunstig intelligens, og at det er ventes å stige til to av tre frem mot 2021, noe som tilkjennegir at AI-revolusjonen har ankommet.Faktorer verdt å huskeIfølge Myrseth er det to forhold som gjør AI potensielt transformerende for verdensøkonomien: For det første har teknologien brede anvendelsesområder. Litt som elektrisitet og internett. Dernest skjer adopsjonen raskt. Vi snakker kanskje om det hurtigste teknologiskiftet i historien.Data er en kritisk suksessfaktor, noe som gir mange av de eksisterende teknologi- og internettgigantene konkurransefortrinn. Tenk bare på hvor mye informasjon Google og Facebook sitter på.Hvorfor kommer AI-revolusjonen akkurat nå?- Det skyldes dels tilgangen på store mengder digitale data, men primært at vi har fått prosessorer med tilstrekkelig regnekraft. AI-prosessorer behandler data i parallelt i stedet for sekvensielt. Mens en tradisjonell intel-prosessor har to eller fire avanserte kjerner som kan foreta kompliserte utregninger, har en AI-prosessor tusenvis av kjerner som kan løse enkle oppgaver, slår Myrseth fast.Hva med enkeltaksjer?- Innenfor IT skalerer ting voldsomt, og det leder gjerne til «the winner takes all»-situasjoner. Mange av de største AI-vinnerne vil være eksisterende IT-bedrifter som har konkurransefortrinn gjennom tilgang til store menger data. Her kan nevnes Google, Facebook og Amazon, skriver Myrseth.Produsenter av AI-hardware er også verd å følge med på. Investeringsdirektøren trekker i den anledning frem Nvidia, som er den ubestridte globale markedslederen.- Aksjekursen har fått juling i vinter som en følge av kryptokollapsen, men AI-revolusjonen taler for at svakheten er en kjøpsmulighet, avslutter Myrseth.