Stødige tall fra Sparebank 1

- Vi leverer konkurransedyktig avkastning.

Børs

SpareBank 1 Gruppens konsernresultat etter skatt kom inn på 240 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 184 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 284 millioner kroner, sammenlignet med 278 millioner kroner i samme periode i 2018.Driftsresultatet ble 281 millioner kroner, mot 278 millioner kroner året før.Netto inntekter beløp seg til 7.440 millioner kroner, sammenlignet med 3.847 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Netto premieinntekter fra forsikring gikk fra 4.294 til 4.555 millioner kroner.- I 1. kvartal leverer vi en konkurransedyktig egenkapitalavkastning på 9,7 prosent, mot 8,8 prosent ved utgangen av 1. kvartal i fjor, og flere av datterselskapene har også resultatfremgang, sier konstituert administrerende direktør Sigurd Aune i en kommentar.Milliardutbytte etter fusjonLike før jul i fjor ble fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS godkjent av Finanstilsynet, og Fremtind Forsikring trådte i kraft 1. januar 2019.DNBs oppkjøp fra 20 til 35 prosent eierandel medførte at SpareBank 1 Gruppen fikk en skattefri gevinst på rundt 1,7 milliarder kroner i januar 2019. Denne ble utdelt som ekstraordinært utbytte til eierne i mars.- I arbeidet med etableringen av Fremtind har vi klart å opprettholde et sterkt salgstrykk. Vi har hatt god vekst i salget av bil- og husforsikringer, og har gjennom første kvartal økt bestandspremien kraftig. Fra 1. april kom vi i gang med distribusjon av skadeforsikring til bedriftskundene i DNB, og vi er veldig optimistiske når det gjelder å realisere ambisjonene for denne fusjonen, sier Fremtind Forsikring-sjef Turid Grotmoll i en kommentar.Fremtind Forsikring hadde et forsikringsresultat på minus 68 millioner kroner, mens det i fjor var på 108 millioner kroner.Les mer her.

sparebank 1 gruppen
sparebank 1 skadeforsikring
dnb forsikring
fusjon
utbytte
sigurd aune
turid grotmoll
Nyheter
Børs