Stordalen blar opp flere millioner i børstaper

Seismikkaksjene på Oslo Børs har gått som kuler siden nyttår. Unntaket er Magseis Fairfield som er ned nær 7 prosent. Petter Stordalen bruker kursfallet til å laste opp. 

Børs

Mot slutten av fjoråret kom hotelleier og investor Petter Stordalen inn på eiersiden i Magseis Fairfield, som etter oppkjøpet av Fairfield Technologies’ seismikkteknologivirksomhet ble det tredje største seismikkselskapet på Oslo Børs.Gjennom Strawberry Capital sikret han seg nær 1,5 millioner aksjer via en rettet emisjon på totalt 150 millioner dollar, eller rundt 1,3 milliarder kroner. I starten av mars kjøpte Stordalen nær en million aksjer til etter kursraset som fulgte etter annonseringen av en svak fjerdekvartalsrapport. Siden har beholdningen gradvis vokst.Ferske aksjonærlister viser at Stordalen og Strawberry Capital kjøpte ytterligere 600.000 aksjer i forrige uke.Dermed sitter Stordalen med totalt 3.224.926 aksjer i Magseis Fairfield, tilsvarende en eierandel på 1,74 prosent som gjør ham til selskapets 15. største aksjonær. Mandag er kursen 13,90 kroner - en tangering av det laveste nivået hittil i år. Det verdsetter Stordalens aksjer til 44,9 millioner kroner. Før fremleggelsen av rapporten for fjerde kvartal i slutten av februar ble Magseis-aksjen på det meste omsatt for over 20 kroner.  I dagene som fulgte, falt imidlertid aksjen med over 30 prosent til sitt nåværende nivå.Selskapet er dermed passert av Spectrum som Oslos tredje største seismikkselskap målt i markedsverdi, ettersom sistnevnte har steget mer enn 50 prosent siden årsskiftet, mens Magseis-aksjen er ned nær 7 prosent. Til forskjell fra de andre Oslo-noterte seismikk-aktørene, som alle er opp mellom 12 og 140 prosent hittil i år, satser Magseis Fairfield på såkalt havbunnseismikk. 

petter stordalen
magseis fairfield
magseis
havbunnsnodemarked
seismikk
aksjer
strawberry capital
Nyheter
Børs