Storebrand jekker opp renten

Fastrentene på boliglån holdes uendret.

Storebrand Bank setter ifølge en melding opp rentene på flytende boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Renteendringene på inntil 0,25 prosentpoeng kommer etter at de korte markedsrentene har økt det siste året, og etter at Norges Bank besluttet en lenge varslet renteheving i slutten av mars.Storebrand understreker at lån med fastrente får ingen endringer. For nye boliglån gjelder ny flytende rente fra og med 2. april, mens det for innskudd og for eksisterende boliglån gjøres gjeldende fra og med 24. mai


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker