Supplykvartett skal frakte rør for Subsea 7

Nordic American Offshore har reaktivert tre supplyskip på én måned. Dermed er alle rederiets båter på vannet i et «dramatisk bedre marked».

Børs

Denne uken kom plattform forsyningsskipet (PSV) «Nao Fighter» tilbake igjen i markedet etter å ha ligget i opplag siden høsten 2016, en periode på mer enn 900 dager, ifølge Westshore Shipbrokers.Etter at «Nao Protector» og «Nao Thunder» ble reaktivert i slutten av mars, er alle Nordic American Offshores ti norskbygde PSV-er på vannet.«Nao Fighter» rakk ikke å være lenge tilbake før et oppdrag var sikret. Sammen med «Nao Protector» og «Nao Thunder», samt «Nao Stom», skal fartøyet frakte rør for undervannsentreprenøren Subsea 7 i en periode på inntil fire uker. Oppstart er beregnet til 10. mai. Dagraten er foreløpig ukjent. Totalt opererer tre av rederiets opprinnelige flåte i spotmarkedet, mens resten enten er på eller skal starte på langsiktige kontrakter.Dramatisk bedringRederiet har fått rederigruppen Scorpio inn på eiersiden og Emanuele A. Lauro har overtatt Herbjørn Hanssons rolle som konsernsjef og styreleder. I den forbindelse inngikk selskapet nettopp en avtale om å kjøpe ytterligere 13 fartøyer fra Scorpio Offshore, derav 11 såkalte crew boats og to ankerhåndterere.Hovedfokuset vil imidlertid fortsatt være på PSV-ene og Nordsjøen som primærmarkedet.«Våre førstekvartalstall vil reflektere et antall kontrakter inngått i svake markedsforhold. Nå opplever imidlertid fartøyene våre i spotmarkedet dramatisk bedre utnyttelse og rater, i noen tilfeller over 20.000 dollar pr. dag», skrev rederiet i en oppdatering datert 10.april.«Vi venter at de nåværende forholdende vil vedvare, og til og med bli bedre, inn i sommermånedene», het det videre.Ifølge Westshore er de seneste slutningene gjort til rater så høye som 21.000 pund, eller rundt 235.000 kroner.For resten av flåten som betjener kunder i Vest-Afrika rapporteres det også om et økende antall forespørsler. Det signaliserer ifølge rederiet en bredere forbedring i offshoremarkedet utover kun enkeltregioner.

nordic american offshore
scorpio group
scorpio offshore
offshorerederi
subsea 7
herbjørn hansson
shipping
offshoremarkedet
psv
ahts
nordsjøen
opplag
westshore shipbrokers
Nyheter
Børs