Sveaas' tørrlastrederi vil hente 130 mill.

Western Bulk varsler emisjon. Storaksjonærene Christen Sveaas og Erik G. Braathen garanterer for hele beløpet.

Western Bulk søker om notering på Oslo Børs. Konsernsjef Jens Ismar Eivind Yggeseth / Eivind Yggeseth
Børs

I forbindelse fremleggelsen av årsrapporten for 2018 fredag kveld, skriver Western Bulk i en børsmelding at rederiet har sikret gjeldsfinansiering, og at det vil hente 15 millioner dollar – nær 130 millioner kroner – i egenkapital «for å sikre en sterk finansiell plattform, og støtte ytterligere vekst».Emisjonen er garantert av rederiets største eiere, Christen Sveaas og hans Kistefos-konsern, samt Ojada AS, som eies av den tidligere Braathens-sjefen Erik G. Braathen, opplyses det. Sveaas’ Kistefos kontrollerer rundt 75 prosent av aksjene i tørrlastrederiet, mens Braathen eier vel 9 prosent.Det opplyses også at rederiets 300 millioners obligasjonslån, som har et utestående beløp på 271 millioner kroner og forfaller i inneværende måned, vil bli tilbakebetalt i sin helhet for å legge til rette for en bedre kapitalstruktur.- Dette er en veldig god løsning for selskapet, slår konsernsjef Jens Ismar fast i børsmeldingen.- Med den fortsatt sterke støtten fra våre største aksjonærer og en forretningsmodell som hovedsakelig er fokusert på kortsiktige forpliktelser, er vi godt posisjonert for å utnytte den nåværende volatiliteten i markedet til vår fordel, sier han.Høyeste siden 2014«Konsernet opplevde økt aktivitet gjennom året og i desember opererte selskapet 164 fartøyer, det høyeste antallet siden 2014», heter det i årsrapporten.Til sammenligning opererte rederiet 130 skip i desember 2017. Det medførte at inntektene steg fra 827 millioner dollar i 2017 til 1,1 milliarder dollar i fjor.Til tross for økt aktivitet, ble resultatet svekket av utfordringer i Chile og lav volatilitet i tredje kvartal, opplyser bulkrederiet som opererer mellom 150 og 170 skip innen Supramax- og Handysize-segmentene.Det ble i fjor avdekket kontrakter i Chile som var inngått basert på urealistiske forutsetninger presentert av en ansatt i Western Bulk. Kombinert med at markedet beveget seg mot posisjonene og forsinkelser på grunn av dårlig vær, førte disse til et betydelig tap i andre halvår.Resultatet på 4,2 millioner dollar, tilsvarende 36 millioner kroner, i 2018 er marginalt ned fra året før da resultatet endte på 4,3 millioner dollar.«2018 var dominert av politisk uro og handelsusikkerhet som reduserte tryggheten i tørrbulkmarkedet. Til tross for dette, var markedet rimelig bra med gradvis forbedring gjennom året. Men, forventingene om et godt fjerde kvartal viste seg å bli en stor skuffelse», skriver rederiet som derfor har inntatt en noe mer edruelig holdning til 2019, men likevel forventer en gradvis bedring i markedene med periodevis økt volatilitet.Spesielt forberedelsene til IMO-reguleringene som trer i kraft 1. januar 2020 ventes å by på muligheter i andre halvår.«Det fortsetter å være usikkerhet knyttet til økonomisk vekst generelt og spesielt rundt Kinas behov for råvarer, kombinert med et fortsatt usikkert politisk miljø og handelskriger. På den andre siden vil de nye svovelreguleringene til IMO kunne gi markedet en boost mot slutten av året», heter det.BonusboostMye grunnet en bonusutbetaling på 251.000 dollar på grunn av resultatet i 2017, fikk konsernsjef Jens Ismar høynet lønnen sin til 868.000 dollar, fra 602.000 dollar året før da det ikke vanket noen bonus.Det tilsvarer en økning på vel 44 prosent.  Omregnet med dagens vekslingskurs var hans totale godtgjørelse på snaut 7,5 millioner kroner for 2018.Western Bulk omsettes i OTC-markedet, der siste omsetning ble gjort til kurs 50 kroner. Det priser selskapet til vel 707 millioner kroner.  

western bulk
western bulk chartering
jens ismar
tørrbulk
tørrlast
tørrbulkrederi
christen sveaas
kistefos
chile
kina
imo 2020
årsrapport
emisjon
obligasjonslån
Nyheter
Børs