Tapene tok av i BRAbank

Underskudd mangedoblet.

Børs

BRAbank melder om et resultat før og etter skatt på minus 26,7 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot minus 4,2 millioner kroner i samme periode i fjor.Utvannet resultat per aksje gikk fra minus 1,58 til minus 1,73 kroner.Regnskapet for 1. kvartal 2019 tynges av nedskrivninger på 6,3 millioner kroner.Driftskostnadene spratt opp fra 4,2 til 23,35 millioner kroner.Netto renteinntekter gikk fra null til 2,4 millioner kroner.Lanserte i Sverige1. kvartal 2019 var tredje kvartal med drift for banken, et kvartal der fusjonen med Monobank var det største høydepunktet.Andre høydepunkter var lanseringen av forbrukslån i Sverige og en «vellykket» prøveperiode med Lendo, den største lånemegleren i det norske markedet.De første markedsreaksjonen fra Sverige er ifølge rapporten positiv.Banken hadde ved utgangen av kvartalet en netto utlånsbalanse på 192 millioner kroner, opp fra 97 millioner kroner for et kvartal siden.Rapporten her.

brabank
forbrukslån
sverige
lendo
Nyheter
Børs