Pilene pekte oppover for de toneangivende indeksene på Wall Street onsdag. Dow Jones klatret 0,03 prosent, og S&P 500 og teknologitunge Nasdaq Composite steg henholdsvis 0,35 og 0,69 prosent.Utviklingen kom i kjølvannet av at Minutes fra forrige Fed-møte viste at den amerikanske sentralbanken har tillitt til styrken i økonomien.Under sentralbankmøtet 19. – 20. mars ble renten holdt uendret på 2,25-2,5 prosent, og det ble indikert at det ikke er stor sannsynlighet for flere hevinger i 2019.Minutes-rapportenviste imidlertid at flere styremedlemmer holder døren åpen for å heve renten før årsskiftet hvis de økonomiske forholdene skulle bedres.Rapporten viste også med all tydelighet at Fed vil basere seg på data og dermed nøkkeltall fra økonomien i tiden fremover.I futures-markedet forteller prisingen at markedet mener det er helt usannsynlig med flere rentehevninger i 2019. Det er imidlertid forventninger om at det kan komme rentekutt fra Fed.Den amerikanske sentralbanken hevet renten hele fire ganger i 2018, og den bråe vendingen i kommunikasjonen dette året overrasket markedet. Mye av oppgangen i aksjemarkedet skyldes Feds tålmodighetsholdning i pengepolitikken.Hva gjelder reduksjonen av balansen skal Fed slutte med denne praksisen mot slutten av september i år.Svakere global vekstTirsdag ble det kjent at IMF kutter anslaget for global vekst til 3,3 prosent i år og 3,6 prosent neste år.Det er en nedjustering på henholdsvis 0,4 og 0,1 prosentpoeng fra IMFs oktober-prognose, og en nedgang fra 3,6 prosent vekst i 2018.  I Europa er økonomien svak og det har kommet flere rapporter den siste tiden som forventer nær null-vekst de neste par årene. Sannsynligheten for resesjon er også til stede.ECBs rentedom onsdag viste at renten holdes uendret.Dermed er refinansieringsrenten fortsatt null prosent, den marginale utlånsrenten 0,25 prosent, mens bankenes innskuddsrente i sentralbanken fortsetter å være minus 0,4 prosent.Sentralbanksjef Mari Draghi fremhevet geopolitisk uro og proteksjonisme som hovedårsakene til det negative økonomiske sentimentet. Han uttrykte også at sannsynligheten for resesjon i Eurosonen ikke er altfor stor på kort sikt.HandelskrigenHandelskonflikten fortsetter å gå i retning av en avtale. Nå skal det være enighet mellom partene omkring hvordan man skal håndheve, opprettholde og kontrollere den potensielle handelsavtalen.Ifølge Finansminister Steven Mnuchin skal løsningen basere seg på at begge land vil sette dedikerte personer i begge lands statsapparat som vil ha ansvar for å etterfølge avtalen.NøkkeltallPå nøkkeltallsfronten steg konsumprisene i USA med 0,4 prosent i mars sammenlignet med måneden før, mot ventet 0,3 prosent, ifølge
På årsbasis var KPI opp 1,9 prosent, mot ventet 1,8 prosent.Konsumprisene eksklusive mat- og energipriser (KPI-JAE-ekvivalenten, red.anm.) var opp 0,1 prosent på månedsbasis, og opp 2,0 prosent på årsbasis.Her var det ventet en oppgang på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,1 prosent på årsbasis. Dow Jones endte dagen på 26.157,16 poeng, opp 0,03 prosent.På toppen av vinnerlisten finner vi som endte dagen opp 1,16 prosent.Etter flere magre greide Cisco å reise kjerringa i 2018. Kursutviklingen har vært hyggelig for aksjonærene hos selskapet som produserer rutere, konferanseutstyr og annen bedriftsteknologi. Selskapet har lenge vært svært flinke på oppkjøp og veksten har vært drevet av denne typen aktivitet. I markedet har dette blitt sett på både som en svakhet og en styrke samtidig.Cisco var lenge priset billig, men i takt med at vekstforventningene har steget, og at selskapet har levert, har prisingen strukket seg noe. Aksjen prises på litt over 18x årets forventede inntjening, sammenlignet med peers som prises på omtrentlig 16,5x. Det er ingen av analytikerne som utgjør konsensus som har salgsanbefaling på aksjen. var også blant vinnerne og la på seg 0,92 prosent. Med svakere utsikt for global økonomi, særlig i Europa, trekker investorene mot en av aksjene som holdt seg best under finanskrisen. Dagligvaregiganten har fantastiske defensive egenskaper for investorer som ønsker å tilte porteføljen i retning av høyere resesjonssannsynlighet. klatret 0,87 prosent. I takt med at partene i handelskonflikten virker å løsne opp i de gjenværende flokende, ser investorene ut til å like Caterpillar bedre og bedre. Selskapet som leverer tunge anleggsmaskiner er syklisk, men samtidig også sensitiv for handelskonflikten. var dagens taper og trakk seg tilbake 1,00 prosent. Selskapet, som er Dow-delen fra det fisjonerte DowDuPont, fikk en god start på Dow Jones etter at fisjonen ble materialisert, men har møtt tøffere børsklima den siste uken. var også blant taperne og falt 1,11 prosent. Testing av software og andre formalia har gjort at det nå ikke forventes at 737 MAX-flyene vil være i drift før sommeren. Boeing har også fått krav rettet mot seg fra pårørende til den forferdelige katastrofen i Etiopia i mars. Det er også å vente at det vil komme utallige krav mot Boeing, blant annet fra Norwegian, for tapt fortjeneste hos selskapene som benytter flytypen. I et marked som i praksis er et duopol, med Boeing og Airbus som konkurrenter, kan Boeing også bli skadelidende hva gjelder nye ordre i lang tid fremover.Det er også viktig å fremheve at Boeing som selskap var i fantastisk medvind før den fatale katastrofen. Selskapet har opplevd en enorm vekst og tatt markedsandeler fra Airbus de siste årene.S&P 500 endte dagen på 2.888,21 poeng, opp 0,35 prosent.Finansaksjene hadde en god dag på Wall Street. og la på seg henholdsvis 0,92 og 0,45 prosent. og klatret henholdsvis 0,66 og 0,49 prosent.Onsdag kveld norsk tid møtte syv konsernsjefer for de største bankene i USA, inkludert Jamie Dimon hos JPMorgan og Brian Moynihan hos Bank of America, i kongressen. Høringen med navn «Holding Megabanks Accountable: A Review of Global Systemically Important Banks 10 Years After the Financial Crisis» virker å styrke sentimentet blant finansaksjene. falt tilbake 0,76 prosent. la også på seg 0,41 prosent. klatret 1,30 prosent.Nasdaq Composite endte dagen på 7.964,24 poeng, opp 0,69 prosent. la på seg 1,38 prosent etter at amerikanske myndigheter ser på muligheten for å øke skatteinsentivet for kjøp av elbiler i USA. I dag får en kjøper 7.500 dollar i skattefradrag ved kjøp av elbil, men bare så lenge produsenten har solgt under 200.000 biler totalt. Deretter fases insentivet ut over 15 måneder. Nå skal det være ønske om at ordningen utvides til å gjelde til og med 400.000 solgte biler. Skulle dette bli tilfellet vil subsidiene overfor Tesla fortsette i et snaut år ekstra med dagens produksjon. la på seg 2,17 prosent etter at Cowen økte kursmålet på aksjen fra 28 til 33 dollar. Aksjen stengte onsdag på 27,83 dollar. måtte se 0,22 prosent av markedsverdien fordufte. klatret 0,78 prosent. endte dagen opp 0,76 prosent. steg med 0,56 prosent etter at HSBC nedgraderte aksjen til «reduser» fra «hold». var blant dagens tapere og falt tilbake 2,51 prosent. klatret 0,63 prosent. la på seg 0,14 prosent. (Google) endte dagen opp 0,41 prosent.VIX, eller fryktindeksen, falt 6,86 prosent til 13,50 poeng.Gullprisen klatrer 0,30 prosent til 1312,20 dollar per unse.