Telenor kjøper 54 prosent av aksjene i teleoperatør

Telenor kjøper 54 prosent av aksjene i den finske teleoperatøren DNA Plc for 14,4 milliarder kroner.

Børs

Telenor har i dag inngått avtaler om kjøp av 54 prosent av aksjene i den finske teleoperatøren DNA Plc, ifølge en børsmelding fra Telenor tirsdag.Aksjene kjøpes for 20,90 euro per aksje, totalt rundt 1,5 milliarder euro, tilsvarende om lag 14,4 milliarder kroner, i kontantoppgjør, opplyses det.Med dette tar Telenor en sterk posisjon på fastnett og mobil i et attraktivt og voksende telekommarked, og ytterligere styrker sin posisjon i Norden, heter det i meldingen. Telenor har inngått separate avtaler med DNAs to hovedeiere, Finda Telecoms Oy og PHP Holding Oy, som eier henholdsvis 28,3 prosent og 25,8 prosent av aksjene i selskapet.Transaksjonen er gjenstand for visse betingelser, deriblant godkjenning fra hovedeiernes generalforsamlinger og nødvendige regulatoriske godkjenninger. Styrene i Finda og PHP vil anbefale avtalene til aksjonærene og har innkalt til generalforsamlinger 6. mai 2019. Noen aksjonærer har også påtatt seg å stemme for avtalen på denne generalforsamlingen. Telenor venter at transaksjonen vil bli gjennomført i tredje kvartal 2019, ifølge meldingen.Transaksjonen vil etter gjennomføring utløse tilbudsplikt for resten av aksjene i DNA. Tilbudet til resterende aksjonærer vil også være 20,90 euro per aksje. Avhengig av utfallet av det pliktige budet på resten av aksjene, har Telenor til intensjon å opprettholde DNAs notering på Helsinki-børsen.

telenor