Terje Male ferdig som konsernsjef i Møller

Styret og konsernsjefen i Møller Mobility Group ikke enig om veien videre. 

Kilian Munch

Etter 20 år i konsernet forlater Terje Male Møller Mobility Group og stillingen som konsernsjef.Styret i Møller Mobility Group forventer å kunne utnevne ny konsernsjef i løpet av kort tid, opplyses det i en melding. I en tid med krevende omstillinger for hele bilbransjen har Male vært sentral i utviklingen og gjennomføringen av konsernets nye strategi, tilpasset rask endringstakt og teknologiutvikling, skriver Møller.- Vi står midt i en transportrevolusjon og en spennende tid der ny teknologi, nye løsninger og publikums forventninger til hva et selskap som vårt skal bidra med forandrer seg raskt. Her er det både utfordringer og store muligheter. Møller Mobility Group har en ambisiøs endringsstrategi, og den står fast, sier Øyvind Schage Førde i Møller Mobility Group, og legger til. - Med Terje Male ved roret har vi oppnådd store og viktige mål. Nå står vi ved et punkt der styret og konsernsjefen har ulike oppfatninger om hva som bør vektlegges i den videre realiseringen av strategien, og vi har derfor kommet til enighet med Terje Male om at tiden er inne for et lederskifte, sier styreleder Øyvind Schage Førde i Møller Mobility Group.Terje Male har arbeidet i Møller Mobility Group i 20 år, og har vært konsernsjef siden januar 2017.Øyvind Schage Førde vil inntil videre fungere som arbeidende styreleder. Prosessen med å rekruttere ny konsernsjef pågår og ventes avklart i løpet av kort tid.