TGS og PGS oppdaterer

Børs

TGS og PGS vil ifølge en melding sammen gjennomføre multiklientprosjektene North Tablelands 3D og Southeast Grand Banks 2D offshore Øst-Canada.Det første prosjekt dekker om lag 5.000 kvadratkilometere, og strekker seg sammen med Tablelands 3D-studie fra 2018 over det meste av områdene som er inkludert i november 2020-budrunden.Det andre prosjektet består av om lag 13.300 linjekilometer, som primært dekker åpne arealer i den kommende budrunden i det sørøstlige Newfoundland i 2021 og det sørlige Newfoundland i 2022.Prosjektene ventes å starte tidlig i juni i år.

tgs
pgs
Nyheter
Børs