TGS-sjefen fikk 13 mill. i bonus

Bedre lønnsomhet for seismikkselskapet gjorde direkte utslag i sjefens lønningspose. 

Toppsjefen i seismikkselskapet TGS Kristian Johansen sikret seg en betydelig lønnsøkning i 2018.Han samlede godtgjørelse endte på 2,16 millioner dollar eller om lag 18,4 millioner norske kroner.Til sammenligning var lønnen på 1,59 millioner dollar - 13,5 millioner kroner - i 2017.Lønnsøkningen skyldes hovedsaklig et kraftig bonushopp.Fra 2017 til 2018 økte TGS-sjefens bonus med 53 prosent til 1,49 millioner dollar, noe som tilsvarer 12,7 millioner kroner. Styret skriver i godtgjørelsesrapporten at det ble lagt vekt på en rekke finansielle mål, samt strategiske mål, deriblant utvikling av teknologiske initiativer. Det konkluderes med at det ble levert på eller over alle disse målene. TGS' driftsresultat beløp seg til 230 millioner dollar i fjor, mot 97,4 millioner dollar året før.