Tidligere Røkke-topp inn i PGS-styret

Trond Brandsrud er valgt inn i styret til seismikkselskapet PGS. Styret sikret seg fullmakt til tilbakekjøp og kapitalutvidelse.

Petroleum Geo Services (PGS) har onsdag avholdt sin ordinære generalforsamling.Av referatet fremgår det at tidligere finansdirektør i Aker, Trond Brandsrud, er valgt inn som nytt styremedlem.Brandsrud har også vært styreleder i Ocean Yield, samt innehatt en rekke lederstillinger og styreverv. I tillegg er Alexandra Herger og Ole Jakob Hundstad valgt inn som nye medlemmer av valgkomiteen. Styret har videre sikret seg fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer på vegne av selskapet for inntil 101,6 millioner kroner. Det ble også banket igjennom fullmakter til å forhøye selskapets aksjekapital, samt utstede konvertible lån på tilsammen opptil 3,5 milliarder kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også