Tidligere skipsreder Andreas Ugland er død

Tidligere skipsreder Andreas Kjell Lund Ugland døde skjærtorsdag. Han ble 93 år gammel.

Andreas Ugland ble født 30. desember i 1925 i Grimstad og var sønn av skipsreder Johan Milmar Ugland. Etter farens død i 1960 overtok han og broren Johan Jørgen Ugland rederivirksomheten. I 1966 etablerte brødrene hvert sitt rederi, men fortsatte å lede familierederiet, AS Uglands Rederi, sammen, melder Agderposten.I 1966 opprettet han rederiet Ugland Management Co. Da han fylte 70 år overdro han alle eierinteresser til sine tre sønner Johan Benad Ugland, Andreas Ove Ugland og Knut Axel Ugland.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også