To «kjøp» fra DNB Markets

Analytikerne oppjusterer forventningene.

Spotratene innen LPG shipping har løftet seg betydelig inn i 2. kvartal, og DNB Markets oppjusterer forventningene til ratenivået både for 2. og 3. kvartal til henholdsvis 28.000 og 33.000 dollar per dag.«Utviklingen peker i retning av en økt prisdifferanse på LPG mellom produsentene i USA og kjøperne i Asia. Dette bidrar til økte arbitrasjemuligheter og høyere etterspørsel etter tonnasje», heter det fra meglerhuset i en fersk oppdatering.Høyere rateforventninger løfter EBITDA-estimatene for 2019 innen sektoren med 15-26 prosent og analytikerne i DNB Markets har oppjustert kursmålet i BW LPG fra 42 til 51 kroner per aksje, mens kursmålet i Avance er opp fra 20 til 32 kroner per aksje.«Vi har en kjøpsanbefaling på begge», heter det.BW LPG hever seg i skrivende stund 3,78 prosent til 39,50 kroner på Oslo Børs, mens Avance er opp 5,57 prosent til 22,75 kroner.