Veidekke skal bygge studentboliger

Børs

Veidekke skal ifølge en melding tirsdag bygge 96 studentleiligheter, samt førskole med produksjonskjøkken, i Årsta i Stockholm.Gisslaren-kvartalet, som prosjektet heter, er en totalentreprise på 127 millioner svenske kroner.Ferdigstillelse er ventet i andre kvartal 2021 - Vi takker for tilliten og ser frem til et nært samarbeid med Familjebostäder i Stockholm. Dette er det tredje studentboligprosjektet vårt, og vi vil ta i bruk all erfaring vi har opparbeidet i de foregående prosjektene for å gi Gisslaren-kvartalet de beste forutsetninger. Samspill og involvering er nøkkelen til at vi sammen leverer prosjektet med høy grad av sikkerhet og til rett kvalitet og tid, kommenterer byggeleder Gunilla Lindgren i Veidekke Bygg Bostäder Stockholm.Prosjektet er en del av andre etappe av byutviklingsområdet Årstastråket, der Stockholm planlegger om lag 3 000 nye boliger.

veidekke
sverige
stockholm
studentboliger
Nyheter
Børs