Verdens største flyselskap forventer vekst til tross for 737-komplikasjoner

American Airlines forventer at flytypen igjen vil være operasjonell fra midten av august.

Børs

American Airlines er, med sine 963 flymaskiner, verden største flyselskap. Inkludert i den flåten er 24 splitter nye 737-MAX fly som er satt på bakken som følge av to påfølgende ulykker med flytypen. Flyselskapet forventer at de ikke kan bruke flytypen før midten av august, og mister dermed de viktige sommermånedene,I forbindelse med fremleggelsen av tallene for første kvartal, estimerte selskapet en negativ effekt på driftsresultatet, av å ha 737-MAX på bakken, på 3 milliarder kroner.De omtrent 155 avlyste flyvningene per dag i sommeren utgjør omtrent 1,5 prosent av selskapets kapasitet om sommeren, ifølge CNBC .Forventer inntjeningsvekstResultatene for første kvartal kom inn omtrent som forventet med resultat per aksje på 0,52 dollar, 1. cent høyere enn konsensus.Omsetningen på 10,58 milliarder dollar var 10 millioner lavere enn konsensus. Omsetningsveksten var på 1,8 prosent.RASK økte med 0,5 prosent til 15,87 cent fra samme periode året før . Kostnadene per tilgjengelige setekilometer, ekskludert drivstoff, steg imidlertid 2,7 prosent til 11,88 cent. Den økte kostnadveksten var drevet av høyere vedlikeholdskostnader, ifølge CNBC.Selskapet forventer et justert resultat per aksje på mellom 4 og 6 dollar, opp fra 3,03 dollar i fjor.Dagens nyheter ga ingen store utslag i aksjekursen som stiger 0,24 prosent til 33,49 dollar per aksje. 

american airlines
Nyheter
Børs