- Vi ser et tydelig trendskifte akkurat nå

De nordiske institusjonene har eiendom for rundt 1.107 milliarder kroner.

De institusjonelle investorene går fra å være nettokjøpere til nettoselgere i det nordiske eiendomsmarkedet. Det skyldes blant annet økt interesse for eiendomsinvesteringer utenlands, større prosjektporteføljer og at eiendomsallokeringen har blitt for høy hos enkelte av institusjonene, ifølge rapporten Pangea Insititutional Outlook fra Pangea Property Partners, fremgår det av en pressemelding. - Vi ser et tydelig trendskifte akkurat nå. Nordiske institusjoner har vært store nettokjøpere i det nordiske eiendomsmarkedet gjennom hele 2000-tallet og har drevet prisene, men i løpet av 2018 var de nettoselgere både i Norge og Norden, sier Mikael Söderlundh, analysesjef og partner hos Pangea Property Partners, i meldingen. Samlet eier de nordiske institusjonene eiendom for rundt 115 milliarder euro, eller 1.107 milliarder kroner, som tilsvarer 9,1 prosent av deres totale eiendeler. I både Norge og Sverige ligger den gjennomsnittlige eiendomsallokeringen på 11,1 prosent, som er høyest i Norden, ifølge meldingen. - De svenske institusjonene har gradvis økt sin allokering til fast eiendom, mens institusjonene i Finland og Danmark har gått i motsatt retning og redusert allokeringen, selv om det finnes individuelle unntak. I Sverige skyldes økningen både stigende boligpriser og betydelige investeringer, sier Söderlundh videre.De nordiske institusjonene rangerer fortsatt eiendom som en av de mest attraktive aktivaklassene, men konkurransen fra eksempelvis statsobligasjoner har økt. Også alternative investeringer som hedgefond og infrastruktur rangeres høyt, ifølge rapporten.- At nordiske institusjoner går fra nettokjøpere til -selgere skyldes blant annet at eiendom, i sammenligning med andre aktivaklasser, har overprestert i mange år. Store investeringer i eiendom, direkte og indirekte, kombinert med verdivekst har økt eiendom sin del av samlet kapital under forvaltning. Institusjonene nærmer seg derfor sine langsiktige mål for hvor stor prosentandel eiendom skal utgjøre av investeringsporteføljer, sier Bård Bjølgerud CEO og partner i Pangea, i meldingen.