- Viktig forklaring bak børsoppgangen den siste tiden

DNB Markets-strateg Ingvild Borgen Gjerde om faktorene som driver børsene opp.

Igjen kan vi lese overskrifter om nye toppnoteringer på de amerikanske børsene, noe vi gjorde nesten daglig i januar, og så igjen i september, i fjor.«Etter å ha nådd så høyt som 2930,75 den 20. september i fjor, falt imidlertid hovedindeksen i USA, S&P 500, 10 prosent på en drøy måned, og så nye 10 prosent en måned senere igjen, og kunne dermed notere det laveste nivået på over ett år på julaften i fjor», minner Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets morgenrapport om.Siden da har imidlertid gjeninnhentingen vært imponerende, og i går stengte S&P 500 tre punkter over rekorden fra september.Driver børsene På samme måte som børsfallene i fjor høst var en kombinasjon av vekstfrykt og innstrammende pengepolitikk, er det nå ifølge Borgen Gjerde vekstoptimisme og løsere pengepolitikk som driver børsene opp.«At den amerikanske sentralbanken (Fed) gikk fra å skulle stramme inn pengepolitikken «på autopilot», til å «høre på signalene fra markedene» over nyttår, bidro til å snu stemningen på børsene», heter det fra rente- og valutaanalytikeren.Ettersom Fed har blitt stadig mer forsiktige i år; i mars sa de at det ikke ville komme flere rentehevinger i 2019 i det hele tatt, og på møtet nå i april sa de at neste renteendring kunne gå i «begge retninger», har rentene både på kort og lang sikt falt, og det er ifølge Borgen Gjerde selvfølgelig støttende for aksjemarkedet.«Slik vi ser det, er det imidlertid ikke nok at sentralbankene lover lave renter lengre for å drive børsene opp over tid, og oppgangen den siste måneden må sees i lys av at investorene har blitt mer optimistiske, med hensyn til utsiktene for både global vekst og for selskapenes inntjening».SmertegrenseSpesielt har nøkkeltallene fra Kina bedret seg den siste tiden, og kredittveksten har begynt å stige igjen, noe som indikerer at kinesiske myndighetene har en smertegrense for hvor mye de kan tillate at veksten faller.«På grunn av Kinas betydning for veksten i verdensøkonomien er dette svært betryggende for investorene», mener Borgen Gjerde.Ifølge Citi Banks overraskelsesindeks, som måler i hvilken grad makroøkonomiske nøkkeltall utvikler seg bedre eller dårligere enn forventet, begynte kinesiske nøkkeltall å overaske positivt ved inngangen til april, og har gjort det i økende grad siden.«At det går bedre i Kina er også viktig for inntjeningen til amerikanske selskaper, og selv om flere forhold må tas i betraktning, kan nok dette bidra til å forklare hvorfor det er de amerikanske teknologiselskapene som har steget mest så langt i år, da dette er aksjesektoren i USA som har størst eksponering mot Kina og Asia», skriver DNB Markets-strategen.Mens S&P 500 har steget 17 prosent så langt i år, er teknologiindeksen Nasdaq opp hele 22 prosent. Det var også teknologiaksjer som bidro mest til oppgangen i går, da Nasdaq steg 1,32 prosent, mens S&P 500 steg 0,88 prosent.«Oppgangen i Nasdaq var trolig drevet av inntjeningsoptimisme, ettersom Twitter leverte kvartalsrapport for 1. kvartal i går, og kunne vise til betydelig høyere inntjeningsvekst enn det som var ventet i forkant. Dette drev aksjen opp mer enn 15 prosent», heter det fra Borgen Gjerde.Viktig forklaringIkke bare indikerer tallene fra Twitter at teknologiselskapene evner å generere sterk inntjeningsvekst over tid, det bidrar nok også til optimisme for resten av rapporteringssesongen for øvrig. De amerikanske bankene har ifølge strategen levert noe blandede tall så langt, men denne uken kommer flere selskaper på banen.«Det har vært mye prat om man går mot såkalt inntjeningsresesjon i USA i 1. kvartal, ettersom det i forkant var ventet at samlet inntjening i 1. kvartal ville vise et fall i forhold til tallene fra i fjor. Nå kan det imidlertid se ut til at denne forventningen var for pessimistisk, som så ofte er tilfellet, og dette er selvfølgelig en viktig forklaring bak børsoppgangen den siste tiden», mener Borgen Gjerde.