- Vil ha en positiv effekt på tankmarkedet

Arcitic Securities mener innstrammingen av Iran-sanksjonene er gode nyheter for tankredere

Mandag ble det klart at USA skal stramme inn sanksjonene mot Iran. Det hvite hus meldte at de hadde besluttet å ikke forlenge fritakene, som tillot åtte land å fortsette å importere iransk råolje. - Beslutningen har som intensjon å redusere Irans oljeeksport til null, og nekte regimet sin viktigste inntektskilde, het det i pressemeldingen fra Det hvite hus.Oljeprisen gikk i taket etter nyhetene, og steg til det høyeste nivået så langt i år.Det ble i pressemeldingen fra det hvite hus understreket at USA, sammen med blant andre Saudi Arabia og de Forente Arabiske Emirater, hadde blitt enige om å gjøre tiltak som sikrer at den globale oljeetterspørselen blir møtt, til tross for bortfallet av iransk olje. Det er riktignok ikke bare oljeselskapene som kan glede seg over tilstrammingen av sanksjonene. Skal en tro Arctic Securities vil også befrakterne av olje dra nytte av innstrammingen.- Vi vurderer at tilstramming av sanksjoner mot Iran vil ha en positiv effekt på tankmarkedet. Vi forventer at andre land vil øke sin produksjon, etterhvert, som følge av dette. På kort sikt tror vi spesielt amerikansk eksport vil øke ytterligere. Fraktdistanser til viktige land i Asia er nær dobbelt så lange fra USA som fra Midt Østen, så det har en positiv effekt, sier senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities til Hegnar.no.Hammer mener videre at landene som nå må slutte å kjøpe olje fra Iran, vil bli mer avhengig av spotmarkedet for frakt, som er positivt for rederne.- Oljemarkedet er nå i underskudd og vi tror generell frykt for å sikre seg leveranser av olje før forbruket øker i sommerhalvåret vil gjøre at raffinerier forserer sine innkjøp. I tillegg mener vi at kjøperne av iransk olje, som nå må søke andre forsyningskilder, blir mer avhengig av spotmarkedet for tonnasje. Dette vil styrke redernes kort. Sanksjonene fra USA vil også vanskeliggjøre bruk av iransk tonnasje i det åpne markedet, sier Hammer.Markedet virker å være enige med Hammer, og sender Frontline-aksjen opp 2,43 prosent til 69,55 kroner. Hunter Group klatrer 2,74 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også