Vistin Pharma gikk i minus på driften

Topplinjen ble svekket i 1. kvartal. Vistin Trading i pluss.

Børs

Vistin Pharma melder om et resultat etter skatt på 1,99 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 5,84 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,04 kroner, mot 0,34 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 2,55 millioner kroner, sammenlignet med 7,77 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble minus 4,85 millioner kroner, mot 5,10 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 42,23 millioner kroner, sammenlignet med 52,80 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Vistin Trading, som er selskapets veddemål på differansen mellom lavsvovel gasoil (long) og bunkersolje (short), og som lå 101 millioner kroner i minus i begynnelsen av januar da Torbjørn Kjus valgte å ta sin hatt og gå, hadde en urealisert gevinst på 6,4 millioner kroner i 1. kvartal. Market-to-market verdien av kontraktene var imidlertid 78,6 millioner kroner i minus.

vistin pharma
Nyheter
Børs