Vistin Trading i pluss på veddemålene

Vistin Trading veddet høyt og lå en stund i januar over 100 millioner kroner i minus. Det ble litt bedre utover i kvartalet.

Børs

I begynnelsen av januar ble det klart at styret i Vistin Pharma hadde gjennomført en strategisk gjennomgang av Energy Trading-virksomheten, Vistin Trading, etter utviklingen i energimarkedet.Strategien til selskapet var å finne, og posisjonere seg for, fundamentale endringer i olje- og energimarkedet, og særlig knyttet til de nye IMO-reglene som innføres i 2020.VeddemåleneFra 2020 får ikke lenger verdens skipsflåte lov til å slippe ut like mye svovel, noe som fremdeles er ventet å få store konsekvenser for energimarkedet de kommende årene. Det var dette Vistin Trading posisjonerte seg for, men veddemålet kom tidlig skjevt ut.4. januar meldte selskapet at det urealiserte tapet på veddemålet i oljederivater hadde kommet opp i 101,3 millioner kroner. Da hadde Torbjørn Kjus, som ledet virksomheten, et par dager tidligere bestemt seg for å slutte. I en børsmelding noen dager senere kom det frem at selskapet ville fortsette å håndtere sine utestående finansielle derivatkontrakter, men at de hadde besluttet å stenge Energy Trading-virksomheten . Da var Kjus for øvrig allerede på vei inn i Aker-systemet.I pluss på veddemål i kvartaletVed utgangen av 2. kvartal i fjor var Vistin Tradings veddemål 17,3 millioner kroner i minus. Ved utgangen av 3. kvartal var det urealiserte tapet på 2,4 millioner kroner og ved utgangen av 2018 var det urealiserte tapet på derivatkontraktene på 65,2 millioner kroner.Selv om tradingvirksomheten ble lagt ned ved nyttår har Vistin Trading beholdt posisjonene i derivatmarkedet, og kvartalspresentasjonen for 1. kvartal 2019 viser at selskapet var i pluss på sine veddemål i 1. kvartal og hadde en urealisert gevinst på 6,4 millioner kroner. Men selv om det ble pluss i 1. kvartal var market-to-market verdien av kontraktene likevel 78,6 millioner kroner i minus. Tradingvirksomheten ga en negativ EBITDA på 0,7 millioner kroner, inkludert kostnader forbundet med termineringer og reversering av aksjeopsjoner.Totalt var det snakk om en eksponering på 150.000 tonn med utløp 31. desember 2020. For 75.000 tonn ble det gjort en endring slik at 15.000 tonn nå forfaller månedlig fra desember 2019 til april 2020.Før Oslo Børs åpner torsdag er Vistin Pharma ned 1,1 prosent siden nyttår og ned 35,3 prosent de siste 12 månedene.Da Torbjørn Kjus rett før jul besøkte HegnarTV for å fortelle om satsingen, fortalte han mer om veddemålene.Øystein Stray Spetalen er største aksjonær i Vistin Pharma.

vistin pharma
vistin trading
Nyheter
Børs