Webstep vil øke aksjeskapitalen

Webstep vil øke aksjekapitalen i selskapet.

Styret i Webstep foreslår til generalforsamlingen å øke aksjekapitalen med opp til rundt 8 prosent, tilsvarende opp til 2.157.000 kroner, for gjennomføring av et langsiktig insentivprogram for selskapets ledende ansatte.Videre i meldingen foreslås det at aksjekapitalen økes med rundt 10 prosent, opp til 2.696.700 kroner, for å finansiere ytterligere vekst av Webstep-gruppenGeneralforsamlingen skal avholdes 8. mai 2019.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også