Yara skuffer

Analytikerne ventet seg langt bedre drift i 1. kvartal. Slik gikk det.

Børs

Yara International melder om et resultat etter skatt på 91 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot 113 millioner dollar i samme periode i fjor.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 166 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,35 dollar, mot 0,42 dollar ved samme korsvei i fjor. Forventningen var 0,61 dollar.Resultatet før skatt ble 112 millioner dollar, sammenlignet med 147 millioner dollar i fjor og ventet 208 millioner dollar.Regnskapet belastes av et valutatap på 79 millioner dollar, mot en liten valutagevinst i samme periode i 2018.Driftsresultatet (før rentekostnader) ble 236 millioner dollar, mot 165 millioner dollar året før og ventet 249 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 3.014 millioner dollar, sammenlignet med 2.856 millioner dollar i 1. kvartal 2018. Konsensus lå på 3.083 millioner dollar.Misfornøyd med driften- Driften i våre produksjonsanlegg har ikke vært tilfredsstillende i kvartalet, med tekniske problemer etter vedlikeholdsstanser i tre av våre største fabrikker. Selv om driften bedret seg mot slutten av kvartalet, påvirket disse problemene det finansielle resultatet og fremdriften i forbedringsprogrammet. Vifortsetter vårt arbeid med å bedre avkastningen gjennom sterk kapitaldisiplin og fortsatt fokus på driftsforbedringer, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i en kommentar.Selskapet fokuserer nå på å bedre avkastningen gjennom sterk kapitaldisiplin og operasjonelle forbedringer.- Yaras investeringer nådde en topp i 2018, mens inntektene øker gjennom 2019 ettersom vekstprosjektene starter opp, og ytterligere driftsforbedringer realiseres. Yara har også identifisert ytterligere potensial for forbedring av drift og inntjening, og vil lansere oppdaterte og økte mål på kapitalmarkedsdagen 26. juni, heter det i rapporten.Yara hadde i 1. kvartal en netto kontantstrøm fra driften på 254 millioner dollar, opp fra 234 millioner dollar i samme periode i fjor.Rapporten her. Presentasjonen her.

yara
svein tore holsether
ureaprisene
gjødsel
Nyheter
Børs