70 kan miste jobben i Schibsted

Konsernledelsen i Schibsted anbefaler å legge ned kundesenteret på Fagernes i Valdres. 70 personer kan miste jobben.

Kundesenteret på Fagernes besvarer henvendelser fra kunder til flere av Schibsteds mediehus.Konsernet satte i april i gang et arbeid for å se på organiseringen av kundeservice for fremtiden, og det er lagt fram en anbefaling om å avvikle senteret i Oppland. Konsernledelsen opplyser onsdag at de stiller seg bak denne anbefalingen.Det er foreslått å etablere en ny og mindre kundesenter-avdeling ved Schibsteds hovedkontor i Oslo, samt at den største delen av arbeidet outsources til en ekstern tredjepart.70 årsverk kan bli overtallige ved en avvikling på Fagernes, opplyser Schibsted.– Dersom vi lander på denne hybridløsningen, så vet vi at dette ikke er hva ansatte på Fagernes hadde håpet på. En slik avgjørelse får konsekvenser for mange mennesker og familier, og det er vi lei oss for. Vi ønsker derfor nå å komme i dialog med aktører, som kan være interessert i videre drift av kundesenteret, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for nyhetsmediene i Schibsted.Schibsted skal nå ha dialog med Oppland fylkeskommune og tillitsvalgte før styret i Schibsted Norge skal fatte en endelig beslutning. Dette ventes å skje innen 30 dager.Tidsrammen for en eventuell avvikling er ikke klar, men mediekonsernet ser for seg at en ny organisasjon vil være på plass rundt 1. oktober.(©NTB)