ABG Sundal Collier Holding handler egne aksjer

ABG Sundal Collier Holding ASA kjøpte 16. mai én million egne aksjer til en pris på 3,80 kroner per aksje.Etter denne transaksjonen eier selskapet 18.898.662 aksjer. Meglerhuset har forward-kontrakter med partnere på totalt 78.839.300 aksjer med oppgjør i 2019 – 2024.ABGSC har fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet eller utstede nye aksjer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også