Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Lerøy Seafood.- Lerøy Seafood Group ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har solgt til stadig lavere kurser for å komme seg ut av aksjen og indikerer en negativ utvikling for selskapet, skriver Investtech.Analytikeren slår fast at aksjen har tatt ut objektivet ved 58,88 kroner etter brudd på en rektangelformasjon, men formasjonen indikerer videre nedgang.Det er støtte ved 53 kroner og motstand ved 63,40 kroner.- Negativ volumbalanse indikerer at selgerne er aggressive mens kjøperne er passive, og svekker aksjen ytterligere, avslutter Investtech. I skrivende stund omsettes aksjen for 59,22 kroner, opp 0,41 prosent.Det betyr at aksjen har falt 7,41 prosent den siste måneden mens den er ned 10,19 prosent hittil i år.Tallenes taleTirsdag morgen la Lerøy Seafood frem sine kvartalstall. Her kunne vi lese at selskapet fikk et resultat etter skatt på 467,27 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 1.551,36 millioner kroner i samme periode året før. Det er dårligere enn forventet.Driftsinntektene beløp seg til 4.746,44 millioner kroner, sammenlignet med 5.000,43 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Ifølge meldingen fra selskapet opplever Lerøy at den underliggende etterspørselen etter sjømat er god, og forventer tilfredsstillende markedsforhold også inneværende år.Her er rapporten og presentasjonen.