Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i NEL og Flex LNG- NEL har brutt opp gjennom taket i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Ifølge Investtechs forskning har aksjer med brudd opp gjennom taket i stigende trender vært fulgt av en avkastning 14,7 prosentpoeng bedre enn gjennomsnittlig børsutvikling på årlig basis. Det er støtte ved seks kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene og indikerer sterkt positivt momentum i aksjen. Videre oppgang indikeres, skriver Investtech. - Flex LNG har steget over 20 prosent siden bunnen i februar og ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Foreløpig ligger aksjen under motstanden ved 130 kroner, noe som kan gi en reaksjon ned. Et brudd opp vil imidlertid være positivt og aksjen vil kunne stige til neste motstandsnivå ved 160 kroner. Det er støtte ved 116 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er positiv på innsidehandler etter fem kjøp gjort siden begynnelsen av året. Samlet sett anses aksjen teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.