- Som alle andre selskaper, må vi jevnlig gå gjennom kostnadsstrukturen vår. Dette gjør vi for å sikre sunn drift, og at vi er organisert på riktig måte for fremtidige kundebehov, sier pressekontakt Eline Furuseth i Atea til Hegnar.no.
16. mai - dagen før nasjonaldagen - ble det kjent for de ansatte i IT-konsernet at 50 personer i Norge må gå for å kutte kostnader.- Totalt er 20 innleide ressurser og 30 medarbeidere berørt. Vi gjør det vi kan for å se om det er andre roller i organisasjonen våre medarbeidere kan tre inn i.I første kvartal ble det omsatt for vel 2,4 milliarder kroner i det norske markedet, etter en økning på nær 30 prosent fra samme kvartal året før. Driftsresultatet falt imidlertid med nær 10 prosent til 38,4 millioner kroner.  
- Vi har nå hatt en gjennomgang av vår totale kostnadsbase, og ser at vi har behov for å effektivisere støtte- og stabfunksjoner. Våre rådgivere er ikke berørte, sier hun.Furuseth forteller at kostnadsbesparelsen gjennomføres ved å avvikle innleide ressurser, samt å restrukturere stabsområder.Nedbemanningsprosessen ventes å være fullført innen sommeren.- Det er alltid trist å nedbemanne, både for de som er direkte berørt, og for gjenværende kolleger. Vår viktigste oppgave nå er derfor å ta vare på alle gjennom å sikre en så god prosess som mulig, sier hun.Atea har totalt 1.700 ansatte fordelt på 24 kontorer over hele Norge, og er ifølge egne hjemmesider Norges ledende IT-leverandør.På konsernbasis var omsetningen på 9,1 milliarder kroner.