Bank Norwegian fortsetter å skuffe inn

Vokser videre.

Norwegian Finans Holding, Bank Norwegians morselskap, melder om et resultat etter skatt på 483,3 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 410,6 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble 2,59 kroner, mot 2,20 kroner i foregående kvartal.Resultatet før skatt ble 644,4 millioner kroner, sammenlignet med 547,4 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Avsetninger til tap på utlån gikk fra 208,9 til 269,1 millioner kroner.Selskapet hadde netto renteinntekter på 1.160,3 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 1.024,2 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Veksten fortsetterResultatutviklingen karakteriseres av selskapet selv som tilfredsstillende og drevet av utlånsvekst, stabile marginer, økte provisjonsinntekter, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet.- Netto renteinntekter falt som følge av færre rentedager og økt innskuddsgarantiavsetning. Netto provisjonsinntekter økte på grunn av kredittkort- og forsikringsincentiver. Driftskostnadene økte som følge av økt markedsføringsinnsats. Nedskrivninger på utlån falt som et resultat av modellkalibreringer, kalendereffekter og på grunn av høyere kostnader i 4. kvartal forbundet med salg av misligholdte lån i Finland, heter det.Kunde- og utlånsveksten fortsatte i 1. kvartal, med en utlånsvekst på 324 millioner kroner (1,0 milliarder kroner valutajustert), mens innskuddene falt med 1,4 milliarder kroner (830 millioner valutajustert).Rapporten her. Presentasjonen her.