Bank Norwegian sikrer ekspansjon

Norwegian Finans Holding sikrer seg full kontroll.

Norwegian Finans Holding (NOFI) har i dag inngått bindende avtale med Norwegian Air Shuttle (NAS) og HBK Holding AS om å overta alle aksjene i det irske selskapet Lilienthal Finance Ltd., går det frem av en børsmelding.Lilienthal ble opprettet i 2018, og har etter avtale med NAS av 7. desember 2018 eksklusiv rett til å drive bankvirksomhet i Europa unntatt Norden etter samme modell som Bank Norwegian har i Norden.- Vi får full kontrollGjennomføring av kjøpet av aksjene i Lilienthal ventes å skje uten opphold.Lilienthal, som blir et heleid datterselskap av NOFI, har samtidig inngått et tillegg til Lilienthal-avtalen hvor de kommersielle vilkårene knyttet til Lilienthals bankvirksomhet i Europa utenfor Norden er endelig fastlagt.De nye avtalene gir ifølge meldingen NOFI og Bank Norwegian muligheten til å ekspandere sitt forretningskonsept med en heldigital og effektiv bank til hele Europa.- De nye avtalene sikrer at NOFI får full kontroll og regi på ekspansjonen i Europa. Allerede i dag er over 50 prosent av virksomheten vår i EU-land. Målet for de neste årene er at størstedelen av veksten skal komme i nye markeder i Europa, mens vi skal fortsette å styrke vår posisjon i Norden, sier NOFI-sjef Tine Wollebekk i en kommentar.Vil starte bank i IrlandLilienthal skal nå søke konsesjon om å etablere en bank i Irland.- Vi skal fortsette det gode samarbeidet med NAS og fordelsprogrammet Norwegian Reward om markedsføring og salg, samtidig som den etablerte nordiske bankvirksomheten blir en del av den utvidede satsingen i Europa, sier Wollebekk videre.NOFI skal betale et kontantvederlag på totalt 40 millioner kroner for 100 prosent av aksjene i Lilienthal, hvorav 28 millioner til NAS.Hovedelementene i vederlaget til NAS i Lilienthal-avtalen og tilleggsavtalen annonsert i dag er en årlig, kontant lisensavgift på 30 millioner for retten til å benytte navnet «Norwegian» og flyselskapets logo i Europa utenfor Norden.Lisensavgiften for de første fem årene, totalt 150 millioner kroner i kontanter, skal betales som et engangsvederlag innen 1. juni 2019.Videre skal NOFI som et engangsvederlag og innen rimelig tid overføre NOFI-aksjer til NAS til en markedsverdi av 150 millioner kroner. Partene kan reforhandle lisensavgiften etter ti år, tilsvarende som i Norden.Bjørn Kjos-dominertPå eiersiden i HBK Holding dominerer Bjørn Kjos og familiens investeringsselskap Observatoriet Invest, med sin eierandel på 84,14 prosent.Bjørn Kjos sitter på 32,5 prosent av aksjene i Observatoriet Invest. Resten er likt fordelt mellom barna Guri Helene Kjos Brecke, Lars Ola Kjos og Anna Helene Kjos-Mathisen.De øvrige HBK-aksjene er fordelt på Brumm AS og RG HBK AS, med hhv. 8,23 og 7,64 prosent.Bak Brumm AS finner vi Norwegians styreleder Bjørn Kise, mens Tore Kjos-selskapet Read Group står bak RG HBK. Tore Kjos er Bjørns storebror.Les mer her.