Bedre resultat for North Energy

Taper fortsatt penger

North Energy, som primært driver med investeringer knyttet til olje og gass, reduserte tapene i årets første kvartal.Resultatet etter skatt endte på minus 2,8 millioner kroner i årets første kvartal, opp fra minus 25,3 millioner kroner samme kvartal året før.I rapporten skriver selskapet at resultatet i hovedsak består av en nettogevinst fra investeringsaktiviteter på 1,9 millioner kroner, og tynget av driftsutgifter på 6,3 millioner kroner.Selskapets investeringsportefølje var ved utgangen av kvartalet på 278,7 millioner kroner, målt i markedsverdi. Porteføljen består av finansielle investeringer.Ved utgangen av kvartalet var den bokførte egenkapitalen på 347,13 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også