Bedring for Belships

Tørrlastrederiet Belships hadde et hektisk første kvartal.

Det Oslo-noterte tørrlastrederiet Belships legger torsdag frem tall for årets første kvartal.Nettoresultatet ble på 2,5 millioner dollar, opp fra 0,7 millioner dollar samme periode i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 31,1 millioner dollar, en pen økning fra 20,5 millioner dollar i første kvartal 2018.Rederiet opplyser i rapporten at nettoinntjeningen per skip var på 11.359 dollar per dag, mot Baltic Supramax-indeksen på 7.634 dollar per dag i samme perioden.I andre kvartal har Belships booket 87 prosent av skipsdagene til 10.800 dollar per dag.Vil hente penger2019 har så langt vært et hektisk år for Belships. I tillegg til å ha ansatt ny administrerende direktør, har rederiet blant annet kjøpt tre tørrlastskip, inngått en låneavtale på 140 millioner dollar og hedget drivstoffkostnader for 2020. Selskapet skriver nå i rapporten at det har hyret inn Danske Bank, DNB og Pareto Securities til å arrangere investormøter, som avhengig av markedsforhold, kan resultere i en mindre innhenting av egenkapital på 15 millioner dollar. Pengene vil i så fall bli brukt til finansiering av ytterligere kjøp av skip, samt generelle selskapsformål.