Bedring for Floatel International

Boligriggselskapet løftet inntektene sammenlignet med samme periode i fjor.

Boligriggselskapet Floatel International fikk i årets første kvartal et resultat etter skatt på 9,9 millioner dollar, fremgår det av selskapets ferske kvartalsrapport.Sammenlignet med samme kvartal året før da resultatet endte på 0,83 millioner dollar, er det en kraftig forbedring.Bedringen skyldes i all hovedsak høyere inntekter – 73,5 millioner dollar mot 61,6 millioner dollar.Flåteutnyttelsen var på 80 prosent i kvartalet. Til sammenligning var den globale utnyttelsen av halvt nedsenkbare boligrigger på 63 prosent.Ved utgangen av kvartalet var den faste ordrereserven (ekskludert opsjoner) på om lag 66 millioner dollar. Ved utgangen av fjerde kvartal 2018 var den på 136 millioner dollar. - Høyere boreaktivitet og generell bedring i oljeservice tror vi vil bane vei for fremtidige kontrakter. Innen offshorebolig-markedet har vi sett noe høyere budaktivitet spesielt innen vedlikeholds og modifikasjonsmarkedet, som har resultert i noen kontrakter, men til lavere rater enn historiske nivåer, heter det i rapporten.Floatel International ble etablert i 2006 og har en flåte bestående av fem moderne boligrigger bygget ved Keppel FELS i Singapore.