- Bekymrer flere og flere investorer og analytikere

Nordnets privatkunder fortsatte å laste opp med fond i april. 

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 92 millioner kroner i april, går det frem av en pressemelding fra Nordnet.Aksjefond ble kjøpt for 41 millioner, kombinasjonsfond for 19 millioner og rentefond for 32 millioner.- Kjøpsinteressen for aksjefond holder seg. Vi ser imidlertid at våre kunder har blitt mer skeptiske til norske aksjefond, men beholder troen på teknologifond, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.Hele tre norske aksjefond ligger på topp 10-salgslisten: Alfred Berg Gambak, FORTE Norge og Pareto Investment Fund. I tillegg er ikke Nordnet Superfondet Norge på topplisten blant de mest kjøpte fondene, som er normalen.- Dette kan tyde på at fondskundene i Nordnet mener Oslo Børs er fullpriset, og at de ser større potensial andre steder, som IT-sektoren, forklarer Sættem.De to mest kjøpte fondene i april var nemlig to teknologifond: JPM US Technology og DNB Teknologi.- Dette er to fond som har ligget i avkastningstoppen i flere år, med over 20 prosent årlig avkastning som normalen, så man kan neppe argumentere med at IT-aksjer er lavt priset. Men IT er en megatrend, noe man neppe kan si om oljesektoren, som veier tyngst på Oslo Børs, kommenterer Sættem syrlig.Sterk børsmånedDen kraftige børsoppgangen siden årsskiftet fortsatte i april. Oslo Børs steg 2 prosent, den brede amerikanske SP500-indeksen var opp knapt 4 prosent, mens verdensindeksen steg tre prosent i april. Siden årsskiftet er alle de toneangivende børsene i verden opp mellom 10 og 20 prosent.- Dette er unormalt sterkt, og den kraftige oppgangen bekymrer flere og flere investorer og analytikere. Særlig fordi utviklingen i realøkonomien har blitt svakere de siste månedene, sier Sættem. Han viser til at veksten i verdensøkonomien har blitt nedjustert flere ganger.Den viktigste årsaken til oppgangen hittil i år mener han kan tilskrives at den amerikanske sentralbanken har snudd, og signaliserer rentekutt istedenfor ytterligere renteoppgang. Lave renter stimulerer til økonomisk vekst og høy verdsettelse av aksjer. Han avslutter med et sitat til ettertanke for de som førsøker i time markedet: «Time in the market» er viktigere enn «timing the market».Topp 10 nettokjøpte fond i april:

 • JPM US Technology
 • DNB Teknologi
 • Fondsfinans High Yield
 • DNB Global Indeks
 • FORTE Obligasjon
 • KLP AksjeGlobal Indeks
 • UBS (Lux) EF China Oppo
 • FIRST Globalt Fokus
 • Nordnet Smart 15
 • Landkreditt Utbytte
Topp 10 nettosolgte fond i april:
 • BGF World Technology
 • Delphi Nordic
 • Alfred Berg Gambak
 • HSBC GIF BRIC Equity
 • FORTE Norge
 • DNB Health Care
 • Pareto Investment Fund
 • KLP Pengemarked
 • KLP AksjeGlobal Indeks
 • Nordea 1 - Latin American Equity