Ber meglerhus om hjelp til å kjøpe aksjer for 160 millioner

Norwegian Finans Holding har hentet inn Arctic Securities for å kjøpe tilbake egne aksjer for inntil 160 millioner kroner. Ifølge en børsmelding vil det skje gjennom en såkalt «reversert bookbuilding-prosess».Aksjene skal primært benyttes som oppgjør til Norwegian i forbindelse med Lilienthal-avtalen.2. mai kunne vi lese at Norwegian Finans Holding hadde inngått en bindende avtale med Norwegian og HBK Holding AS om å overta alle aksjene i det irske selskapet Lilienthal Finance Ltd.Lilienthal ble opprettet i 2018, og har etter avtale med Norwegian av 7. desember 2018 eksklusiv rett til å drive bankvirksomhet i Europa unntatt Norden etter samme modell som Bank Norwegian har i Norden.